Werkvormen

Naar aanleiding van uw wensen en behoeften bepalen we de last van het project. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke onderdelen van het voorbereidingsproces aan ons worden uitbesteed. U kunt de regie over de complete werkvoorbereiding aan ons overdragen, maar u kunt er ook voor kiezen om alleen het berekenen, tekenen, modelleren of een combinatie hiervan aan ons uit te besteden.

Indien gewenst of noodzakelijk zullen wij, zo nodig meermalig, in overleg gaan met de aannemers en projectvergaderingen bijwonen. Daarnaast kunnen wij de coördinatie met externe partijen voeren, zodat u volledig ontzien wordt.

Wij werken in verschillende dienstverbanden, zowel op uurbasis als op basis van aangenomen werk. Naar aanleiding van de eerste gesprekken en de invulling van de opdracht, bepalen we welke vorm het beste bij het project past.

tekenwerk en werkvoorbereiding onder 1 dak